Dary i charyzmaty Św. Ojca Pio

 

Obdarzony ranami Chrystusa

W 1918 roku Św. Ojciec Pio otrzymał stygmaty- rany na ciele, które odtwarzają rany cierpiącego podczas ukrzyżowania Chrystusa.

Św. Ojciec Pio miał rany na rękach i na nogach, a także w boku, z których nie przestawała sączyć się krew. Na prawym ramieniu też miał ranę, u Chrystusa spowodowaną ciężarem krzyża.

Stygmaty, które otrzymał były parokrotnie badane. Nauka nie była w stanie wyjaśnić ich pochodzenia i istnienia. Przez 50 lat nieustannie krwawiły i nie goiły się. Nie powodowały one stanów zapalnych ani martwicy. 

W chwili śmierci świętego stygmaty zupełnie znikły, nie pozostawiając nawet najmniejszej blizny.

 Msza święta– żywa obecność Boga

Msza święta była w centrum życia  Św. Ojca Pio. Mówił: Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy świętej.

Kiedy odprawiał Mszę świętą, przeżywał cierpienie, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa.

Uczył, że Ofiara Mszy bardziej polega na czynieniu aktów skruchy, wiary i miłości niż na intelektualnych refleksjach i rozważaniach.

Często ubolewał nad tym, że ludzie nie doceniają Mszy świętej, lekceważą ją, a przecież jest to tajemnica, która łączy każdego z nas z Jezusem. Jest ofiarą Miłości, która wymaga kontemplacji i otwartości serca na łaskę i dary, jakie płyną z uczestnictwa w niej.

Apostoł konfesjonału

Święty Ojciec Pio poświęcił się służbie bliźniemu w   konfesjonale. Mówił: „Spowiedź to kąpiel dla duszy” oraz „Nawet czysty i niewykorzystywany pokój gromadzi kurz”.

Dzięki natchnieniu Ducha Świętego Ojciec Pio posiadał zdolność spoglądania do wnętrza człowieka. Często przypominał penitentom grzechy, których nie wyznali.

Był jak ojciec- surowy i wymagający, a jednocześnie pełen miłości.

 

Dar modlitwy wstawienniczej i ustawicznej

Modlitwy Św. Ojca Pio były szczególnie skuteczne. Do dziś ludzie modlący się za Jego wstawiennictwem doświadczają wielu łask.

Dar jasnowidzenia

Dzięki natchnieniu Ducha Św. Ojciec Pio posiadał zdolność spoglądania do wnętrza człowieka. Ten dar szczególnie objawiał się podczas spowiedzi. Często przypominał penitentom grzechy, których nie wyznali.

Bilokacja

Istnieją dowody na to, że odkąd Św. Ojciec Pio zamieszkał w klasztorze San Giovanni Rotondo, praktycznie nigdy go nie opuścił, a jednak był widziany w innych miejscach.  

Cudowna woń

Zapach świętości to kolejny dar, którego Bóg udzielił Św. Ojcu Pio. Ludzie, którzy znajdowali się w pobliżu Św. Ojca Pio wyraźnie odczuwali charakterystyczny dla niego aromat (zapach fiołków). Wydobywał się on z jego ciała, ubrań lub przedmiotów, które dotknął. Czasem był wyczuwalny w miejscach przez które jedynie przeszedł.

Dar języków

Bóg obdarzył Św. Ojca Pio nadzwyczajnym darem rozumienia nieznanych języków oraz do posługiwania się nimi w mowie i piśmie,  bez wcześniejszego ich studiowania.