Grupa Modlitwy Św. Ojca Pio

Grupy Modlitwy powstały w 1947 roku z inicjatywy Ojca Pio. Były odpowiedzią na liczne apele papieża Piusa XII, który prosił o modlitwę w intencji Kościoła  i ludzkości.

Działają obecnie w 34 krajach świata. Ogółem skupiają około pół miliona osób.

Członkowie Grup Modlitwy są wezwani do zdecydowanego życia wiarą i dawania należytego świadectwa życia chrześcijańskiego.

Pragną kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Św. Ojca Pio.

 Są to:

  • - pełne i bezwarunkowe przyjęcie nauki Kościoła;
  • - posłuszeństwo papieżowi i biskupom, kapłanom;
  • - modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym;
  • - wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
  • - czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga. 

Grupa  przy parafii powstała we wrześniu 2018r.

Grupa spotyka się w drugi i ostatni wtorek  miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00, a następnie w  kaplicy Domu Księży Emerytów odbywa się spotkanie formacyjne.

Opiekunem duchowym grupy jest Ksiądz Prałat Marian Szewczyk,

Animator Grupy- Krystyna Wielgat,

Wiceanimator- Jarosław Zyskowski,

Sekretarz- Agnieszka Zyskowska.