Domowy Kościół jest ruchem rodzinnym, mającym na celu pogłębianie duchowości małżeńskiej. Jego członkowie dążą do bliższego poznania Boga zachowując jedność małżeńską i rodzinną. Ruch pragnie pomóc małżonkom trwającym w sakramentalnym związku w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

 dk

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

- życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,

- życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,

- życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystia

- dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,

- postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

 

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania:

- codzienna modlitwa osobista,

- regularne spotkanie ze słowem Bożym,

- codzienna modlitwa małżeńska,

- codzienna modlitwa rodzinna,

- comiesięczny dialog małżeński,

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),

- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

 

KRĄG

 

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

- dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);

- modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca)

- formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu formacyjnego)

 

CZŁONKOSTWO

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. „Równi usługują równym”. Przychodzą do kręgu z własnej woli, tym samym przyjmują i akceptują „Zasady” w całości.

 

REKOLEKCJE

Do istoty pracy w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15 dniowych I,II,III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

 

MAŁŻEŃSTWA, KTÓRE CHCĄ:

umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, nawiązać głębsze kontakty z dziećmi, doświadczyć życia przepojonego radością we wspólnocie

zapraszamy do Domowego Kościoła !!!

 

Chętnych, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty

prosimy o kontakt z kapłanem naszej parafii.

 

www.dk.oaza.pl

www.elk.oaza.pl/dk