Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

Zbliża się listopad…

Listopad to czas, który w szczególny sposób nastraja do refleksji nad życiem i jego przemijaniem.  Już zaczął się większy ruch na cmentarzach. Zatrzymujemy się dłużej nad grobami naszych bliskich i tych, o których już nikt nie pamięta. Przypominamy sobie, że kiedyś byli z nami, że radowali się i smucili, że żyli wśród nas. Nasi dziadkowie, rodzice, bracia i siostry odeszli do Pana, ale wciąż żyją w naszych sercach, w zakamarkach naszej pamięci. W listopadzie pamiętamy, by odwiedzić cmentarze, a tam wyczyścić groby naszych bliskich, złożyć na nich kwiaty i zapalić znicze.

Mało kto ma tę świadomość, że tajemnica cmentarza przez nas nawiedzanego, który stanowi najcenniejszy spichlerz każdej parafii, stanowi swoiste wezwanie do refleksji nad tajemnicą miłości wzajemnej. Cmentarz jest miejscem spotkania tych, co umarli, i tych, którzy wędrują w stronę bramy śmierci. Wprawdzie między jednymi i drugimi nie ma możliwości nawiązania kontaktu bezpośredniego, ale można to uczynić pośrednio przez ręce Boga. Nasze modlitwy mogą wspierać tych, co odeszli. Możemy jeszcze wynagrodzić wyrządzone im krzywdy, a zwłaszcza brak wdzięczności. Możemy pomóc im w pokonywaniu ostatniego odcinka, prowadzącego wprost do domu Ojca. Oni z kolei mogą wspierać nas przez modlitwę w naszej intencji.
Pięknie obowiązki żywych wobec umarłych wyrażają cztery różne figury, umieszczone nad wejściem na cmentarz Campo Santo w Rzymie. Pierwsza z postaci siedzi pogrążona w bólu - wyraża wierność wobec zmarłych, zwłaszcza wobec rodziców, przyjaciół, małżonków itp. Druga postać wyciąga ręce ku niebu, jak gdyby chciała błagać Pana życia i śmierci o zbawienie dla tych, którzy odeszli - wyraża obowiązek modlitwy za zmarłych. Trzecia wyciąga ku niebu patenę ofiarną - przypomina o obowiązku ofiary za zmarłych. Czwarta z figur skrawkiem swych szat zasłania swoje usta - przypomina o obowiązku milczenia, smutku, łaskawości, miłości, o tym, że nie należy przywoływać złego obrazu życia zmarłych.
Te sceny szczególnie przemawiają do nas w tym czasie, kiedy w sposób intensywniejszy odwiedzamy zmarłych i więcej modlimy się za nich. Ale nie zapomnijmy również podziękować za to, co dla nas po śmierci uczynili. To jest tajemnica. Nie zawsze pamiętamy o tym, że oni, nasi zmarli, czy to uczestniczący w szczęściu wiecznym, czy oczekujący w czyśćcu na osiągnięcie pełnej doskonałości, modlą się za nas. Modlą się o wiele gorliwiej i więcej, niż my za nich. To jest tajemnica, która odkryta zostanie dopiero w wieczności, chociaż już tu, na ziemi, można często namacalnie dostrzec ich działanie. Trzeba pomagać duszom czyśćcowym, skoro Bóg dał nam taką możliwość, że nasz dar przynosi im ulgę i skraca męki. Pomagać zmarłym trzeba zawsze, nie tylko w czasie bezpośrednim po śmierci. Tu liczy się każdy czyn: przede wszystkim modlitwa, także dobre czyny spełniane z miłości do zmarłego, w szczególności: post, jałmużna, umartwienie, a najbardziej ofiara Mszy św.
Zbliża się listopad… Na pewno warto w tym czasie w sposób szczególny pomyśleć nie tylko by na grobach było wiele kwiatów i zniczy, ale o pomocy duchowej dla swych zmarłych, bo i kiedyś nam taka pomoc będzie potrzebna. Niech przez modlitwę, ofiary Mszy św., jałmużny i wszelkie objawy dobroci serca powstaje nasza żywa więź ze zmarłymi.

 Formacja we wspólnocie...

Zrozumienie, że Kościół jest wspólnotą wiernych jest niezwykle ważne dla chrześcijan. Wspólnota Kościoła jest to zgromadzenie ludzi o charakterze religijnym, którzy wierzą w Boga Ojca i oddają Mu cześć. W poznawaniu Boga i Kościoła są dla nas pomocne  mniejsze grupy i wspólnoty w Kościele.

W naszej parafii istnieje różnorodność grup i wspólnot duszpasterskich. Każda z nich cechuje się właściwym sobie charyzmatem. Zapraszamy do zapoznania się z celami i zadaniami grup duszpasterskich w naszej Parafii. Gorąco zachęcamy do znalezienia także swojego miejsca we wspólnocie parafialnej przez udział w spotkaniach wybranej przez siebie grupy. Czas i miejsce spotkań podane są przy poszczególnych wspólnotach. Gotowość przynależności do danej grupy można zgłosić u opiekuna grupy lub w zakrystii.

Wspólnota

Spotkania

Opiekun

Ruch Rodzin Nazaretańskich

środa
po Mszy Świętej o godz. 18.00

Ks. Proboszcz

Ćwiara – 15 minut dla Boga
wspólnota dla mężczyzn

I środa miesiąca
g. 18.00 - Msza Święta z konferencją

Ks. Proboszcz

Equipes Notre-Dame  wspólnota dla małżeństw

 

po ustaleniu w ekipie

Ks. Proboszcz,
Ks. Marian Szewczyk,
Ks. Daniel Kowalski

Domowy Kościół – wspólnota dla małżeństw

po ustaleniu w kręgu

Ks. Daniel Kowalski

Odnowa w Duchu Świętym

poniedziałki 
po Mszy Świętej o godz. 18.00

Ks. Marcin Nowalski

,,Dzieci spod Damaszku”
oaza dla dzieci

Soboty - od 14 września 
- godz. 14.00 – salka parafialna

Ks. Daniel Kowalski

Ministranci i Lektorzy

Spotkania formacyjne w soboty
zapisy w zakrystii

Ks. Daniel Kowalski

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Czwartek
po Mszy Świętej o godz. 18.00

Ks. Marcin Nowalski

Oaza dla młodzieży

Poniedziałek 
po Mszy Świętej o godz. 18.00

Ks. Daniel Kowalski

Wspólnota Żywego Różańca

I Niedziela Miesiąca
po Mszy Świętej o godz. 12.00

Ks. Wiesław Górski

Grupa O.Pio

II i ostatni wtorek miesiąca
po Mszy Świętej o godz. 18.00

Ks. Marian Szewczyk

 

➡️Ukazał się Przewodnik dla naszych parafian oraz wszystkich gości i pielgrzymów, w którym można znaleźć podstawowe informacje o świątyni pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie.

⛪️ Jest możliwość nabycia takiej publikacji  przed i po Mszy Świętej w zakrystii u pana kościelnego bądź w godzinach pracy kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godz. 8-10 i 16-18, oraz w soboty od godz.8-10.

Przewodnik opracował ks. Daniel Kowalski, zdjęcia: Marcin Ziemiński i Andrzej Kuffel. Podziękowanie za konsultację pani przewodnik Irenie Śniadkowskiej

? Zachęcamy do lektury.

Close Open