Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2018

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W AUGUSTOWIE

PRÓBY – GRUPA I (DZIECI KTÓRE PRZYSTĄPIĄ DO I KOMUNII O GODZ. 10.00)

GODZINA 16.30

DNIA – 15, 17, 21, 23

------------------------------------------------------------------------------

PRÓBY – GRUPA II (DZIECI KTÓRE PRZYSTĄPIĄ DO I KOMUNII O GODZ. 12.00)

GODZINA 16.30

DNIA – 16, 18, 22, 24

 

Pierwsza spowiedź św.- dnia 25 maja (piątek); godz. 16.00

[strój galowy, świece od chrztu (zabezpieczone od wosku), dzieci stoją z rodzicami]

  1. Odnowienie przyrzeczeń
  2. Nabożeństwo pokutne
  3. Spowiedź święta

 

BIAŁY TYDZIEŃ ( dla dwóch grup, miejsca zajmujemy w kolejności przychodzenia)

27 maja /ndz/- Msza Święta o godz. 15.30 – wręczenie pamiątek I Komunii Świętej (obrazków)

28 maja /pn/ -  Msza Święta o godz. 18.00 – poświęcenie prezentów, pamiątek religijnych, książek

29 maja /wt/ -  Msza Święta o godz. 18.00 – wręczanie książeczek pierwszopiątkowych

30 maja /śr/ -   Msza Święta o godz. 18.00 – wręczenie Pisma Świętego

31 maja /czw/-  Msza Święta o godz. 12.00 ( Boże Ciało )

1 czerwca – Ogólnopolski Dzień Dziecka na pl. Jana Pawła II w Ełku– 11.00 – uroczysta Msza Św.

Dzisiaj w naszej bazylice o godz. 9.15 pod przewodnictwem ks. Wojciecha Jabłońskiego - proboszcza naszej parafii odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny. W czasie uroczystości udział wzięli: dzieci, młodzież, nauczyciele, delegacje, sprawujących władze, służby mundurowe, poczty sztandarowe, kombatanci i Sybiracy oraz licznie zgromadzeni wierni.

 

Zdjęcia

Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku. W tym miesiącu przyroda budzi się z zimowego snu do życia. Maj to miesiąc świeżych kwiatów i śpiewu ptaków. Wszystko w nim wiosenne, umajone, pachnące, czyste. Ten właśnie wiosenny miesiąc jest poświęcony Matce Bożej. W godzinach wieczornych wierni gromadzą się w kościołach, przy kapliczkach przydrożnych i krzyżach na nabożeństwa majowe. Wezwaniami litanijnymi i pieśniami maryjnymi chwalą Niepokalaną Matkę Chrystusa. Tak oto leci głos echem od kapliczki do kapliczki, od krzyża do krzyża i razem z wonią kwiatów leci aż do nieba. W ten sposób wszystko "co czuje i co żyje, sławi Maryję". 
Najważniejszą modlitwą nabożeństwa majowego jest Litania do Matki Bożej. Słowo "litania" pochodzi z języka greckiego "leitaneia" i oznacza błaganie, prośbę. Litania do Matki Bożej pojawia się na przełomie XIII i XIV wieku w kilku różnych wersjach. Spośród nich największą popularność zdobyła Litania Loretańska. Rodzi się pytanie: dlaczego taka nazwa? Litania ta była znana w Loreto już na początku XVI wieku. Tu była śpiewana w czasie poświęcenia ogrodzenia wokół Świętego Domku. Domek ten zbudowany został z kamieni przywiezionych drogą morską z groty, w której mieszkała Maryja w Nazarecie. Miejsce to stało się ośrodkiem kultu maryjnego. Najbardziej ulubioną modlitwą pielgrzymów stał się błagalny śpiew Litanii do Matki Bożej nazwanej Loretańską. Tekst litanii zatwierdził papież Sykstus V w 1587 roku. On też obdarzył jej odmawianie odpustem zupełnym. Litanię Loretańską można uznać za jeden z najwspanialszych hymnów ku czci Niepokalanej Maryi. W litanii tej wysławiamy wszystkie cnoty, jakimi Bóg Ją obdarzył. 
Początki oddawania czci Maryi w miesiącu maju sięgają wieków średnich. Cześć ta szczególnie rozwinęła się w XVII wieku. W Polsce nabożeństwo majowe przyjęło się w XIX wieku. Wierny lud do Boga zawsze szedł najkrótszą drogą: przez Maryję. Gorąco do Niej się modlił o odwrócenie wszelkiego zła i o pomoc w trudach życia na ziemi. 
Ojciec Izydor H. Koźbiał w Modlitewniku błagań pisał:
"I znowu nadszedł maj (...), a my pośpieszmy do świątyń, przed obraz czy figurę Bogurodzicy. Przyszliśmy, bo zda się jakaś siła niewidzialna przyciąga nas tutaj w każdym maju. Jakiś dziecinny instynkt rozrzewnionego serca i nieutulonej tęsknoty za dobrocią Matki karze nam śpiewać owe przepiękne wezwania Litanii Loretańskiej, w której słowach może się weselić i wypłakać nasza skołatana ziemskim wygnaniem dusza; może się ukorzyć, widząc swą nicość i natchnąć nadzieją lepszego jutra i przyznać, iż pod urokiem tego nabożeństwa jakoś nam lżej na duszy, jakoś lepiej się czujemy, jakoś umniejszają się codzienne troski".

Tak wiele mamy ważnych spraw, intencji…

Zanośmy je przed Boży tron za przyczyną Maryi, śpiewając Litanię Loretańską.

Licznie zgromadzona młodzież i parafianie modlili się przy relikwiach św. Stanisława Kostki.

Dzisiaj o godzinie 18.00 zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni na Eucharystii, aby za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży modlić się za dzieci i młodzież naszej parafii. Mszy Świętej przewodniczył ks. Daniel Kowalski.
W sposób szczególny na wieczornej Mszy Świętej modliliśmy się za tegorocznych maturzystów, o dary Ducha Świętego i mądry wybór drogi życiowej zgodny z wolą Pana Boga.

Na Mszy Świętej zgromadziła się młodzież klas maturalnych z dyrekcją szkół, nauczycielami, młodzież która przystąpiła do sakramentu bierzmowania, ministranci, lektorzy oraz młodzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, która poprowadziła dla nas adorację przed Najświętszym Sakramentem.

Dziękujemy za wspólną modlitwę, zapraszamy jutro o godzinie 10.00

 

 

 

O godzinie 16.00 w naszej parafii rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki - patrona dzieci i młodzieży.

 

Dzisiaj o godzinie 18.00 uroczysta Msza Święta - modlić się będziemy za dzieci i młodzież naszej parafii w sposób szczególny tegorocznych maturzystów o Dary Ducha Świętego na czas egzaminów oraz o mądry i zgodny z wolą Bożą wybór drogi życiowej.

 

Jutro zapraszamy na godzinę 10.00- msza święta z udziałem uczniów naszych szkół. Zapraszamy rodziców , rodzeństwo i dziadków do wspólnej modlitwy.

Close Open