Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”(J 1, 14) 

W  świątecznej  atmosferze Narodzin Chrystusa,  które są źródłem  radości  i  nadziei,  pragniemy w duchu  miłości  złożyć Wam  z serca płynące życzenia. Niech Emmanuel – Bóg z nami, który obdarza miłością, znajdzie w waszych sercach, domach, rodzinach  i  wspólnotach przestrzeń dla siebie; niech będzie blisko waszego życia; umocni wiarę, wzbudzi nadzieję, przywróci pokój, abyśmy byli wzajemnie dla siebie, dobrzy jak chleb. Niech Chrystus Pan da łaskę rozpoznawania go w ludziach, przez których na co dzień do nas przychodzi. Pragniemy ogarnąć modlitwą każdą
i  każdego z Was.             

Niech Nowonarodzony błogosławi Wam każdego dnia i obdarza tym, co jest ważne i potrzebne w życiu codziennym.

Życzymy także, aby Nowy Rok był pełen dobrych chwil, dał poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że Boża Miłość towarzyszy wszystkim tym, którzy pokładają w niej ufność.

Niech dzisiaj, w uroczystość Bożego Narodzenia, oraz w całym Nowym 2018 Roku towarzyszy Wam błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.    

Duszpasterze Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie                                                                                                               

Ministranci oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z rodzicami spotkali się z ks. Danielem Kowalskim- opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza i ks. Marcinem Nowalskim- asystentem KSM-u aby wspólnie przeżywać swoje spotkanie opłatkowe.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Eucharystii. Następnie zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie, złożyliśmy życzenia i wspólnie podzieliliśmy się opłatkiem.
Nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania, na gitarze grał pan Sebastian Chudowolski.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy z nami byli. Prosimy o modlitwę za Liturgiczną Służbę Ołtarza posługującą w naszej wspólnocie parafialnej oraz módlmy się za młodych o Boże błogosławieństwo i potrzebne Dary Ducha Świętego.

Foto:p. Marcin Ziemiński

Adwent szybko mija…

     Przeżywamy Adwent – czas szczególnego przygotowania na przyjście Pana, to przyjście, które ma nadejść, a którego się spodziewamy i którego z nadzieją oczekujemy. Wyrażamy to zresztą na każdej Mszy św. w aklamacji eucharystycznej. Adwent jest nam potrzebny, abyśmy uczyli się rozpoznać to powtórne przyjście Pana, abyśmy mogli gorąco Go zapragnąć, żebyśmy chcieli, aby nadszedł. Jednocześnie wiemy, że Pan już przyszedł. Żyjemy w czasie pomiędzy narodzeniem Pana Jezusa, a Jego przyjściem, kiedy objawi się w chwale. Żyjemy w świecie, w którym Pan już jest obecny. To czas zmiłowania, możemy czerpać ze zdroju Jego Miłosierdzia. Cały rok liturgiczny ukazuje nam Chrystusa z różnych perspektyw. Kiedy obchodzimy kolejne święta, zawsze przyglądamy się Panu Jezusowi przez pryzmat tajemnic Jego życia. Rok liturgiczny to sposób mówienia o Chrystusie Panu.                        

 I Adwent też jest takim sposobem mówienia o Jezusie – w dwóch Jego przyjściach: - o przyjściu Pana w łonie Maryi - i powtórnym przyjściu Chrystusa w chwale na końcu czasów, w perspektywie sądu nagrody albo kary. Ale w pewnym sensie adwent przeżywamy też, kiedy uczestniczymy w każdej Mszy św. Już Pan jest między nami, a jednak jeszcze Go oczekujemy. „Oto Baranek, który gładzi grzechy świata”, oto Ten, który narodził się z Maryi Panny, dzisiaj pod postacią chleba, z miłości dla nas dostępny tak, że możemy Go przyjąć.I choć nasz grzech sprawia, że go odrzucamy, mówimy „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo… ”. Już możemy obcować z Chrystusem, oczekując powtórnego Jego przyjścia. Wielka jest tajemnica naszej wiary! Może jesteś tym szczęśliwcem i dobrze wykorzystujesz czas adwentu, a może znowu ten czas ci umyka, bo uciekają dni pośród zabiegania i przedświątecznych przygotowań. Nie zamartwiaj się! Zawsze jest dobry czas by zadbać o swoją duszę. Może właśnie od dziś uda ci się podjąć trud i wysiłek.

 

Codziennie jest dobry moment na to, by:

- uczyć się od Matki Bożej tego oczekiwania, ale też uczyć się tak jak ona przyjmować Słowo i strzec go, by potem w czynach i słowach je przekazywać,

- by się nawrócić,

- być czułym na potrzeby drugiego człowieka, dzielić się tym co mam, dobrem materialnym czy duchowym

- by odbyć dobrą, szczerą spowiedź.

Zaczyna się Adwent...

     "I znów Adwent w Twoim Kościele Boże. Znów wracamy do modlitwy, tęsknoty i wyglądania, do pieśni nadziei i obietnicy..." to słowa niemieckiego teologa Karla Rahnera. Kolejny Adwent w naszym życiu, czas który trzeba jak najlepiej przeżyć... Najpierw by otworzyć serce przed Jezusem Nowo Narodzonym gdy świętować będziemy Pamiątkę Bożego Narodzenia. Dalej, by posiąść cnotę wrażliwości na Boga, który nieustannie przechodzi obok nas... i pragnie SPOTKANIA . \Dużo do myślenia niech nam da zdanie Blaise Pascala: "Boję się Chrystusa który przechodzi obok mnie, a którego nie dostrzegam"; ile takich zmarnowanym okazji było i jest w naszym życiu ... Kiedy On mówi, a ja nie słyszę lub nie chcę słyszeć... Kiedy On czeka na słowo ode mnie /modlitwa / a ja milczę ... Kiedy On czeka aby wejść do mojego serca /Eucharystia/ a ja wciąż nie mogę zdobyć się na otrawcie drzwi mojego serca... lub czynię to rzadko... Kiedy On przychodzi do mnie w bliźnim a ja ranię Go obojętnością słowa, czynu...       Adwent to czas przygotowania na ostateczne spotkanie z Jezusem kiedy po nas przyjdzie, gdy dobiegnie kres naszej ziemskiej drogi.  Autor Didache /Nauki 12 Apostołów / pisze: "Na nic się nie zda cały czas waszej wiary, jeśli nie będziecie doskonali w ostatniej godzinie"

Owocnego Adwentu AD 2017 życzę Wam i sobie ...

Dzisiaj miało miejsce kolejne spotkanie wspólnoty dziecięcej spotykającej się przy naszej parafii - ,,Dzieci spod Damaszku"
 
Mówiliśmy - o spotkaniu Chrystusa z Szawłem w drodze do Damaszku i jego nawróceniu , a także chwaliliśmy Pana Boga naszym śpiewem.
 
Spotkać Pana Jezusa na naszej drodze życia - o to powinniśmy się modlić każdego dnia. 
 
Podczas naszego spotkania zrobiliśmy napis, z nazwą naszej wspólnoty.
 
Kolejne spotkanie już za tydzień - 4 listopada o godz. 14.00
 
Close Open