Witamy na stronie Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie

2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To dzień, kiedy w sposób szczególny zwracamy uwagę na świadków obecności Boga w świecie, jakimi są osoby konsekrowane. Tradycyjnie w tym dniu odbywa się także zbiórka na rzecz zakonów kontemplacyjnych, w naszej diecezji na utrzymanie Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku.

Realizując posłannictwo miłości i wierności, osoby życia konsekrowanego budują kulturę jedności, której dziś nam potrzeba.  Osoby życia konsekrowanego w dzisiejszym świecie są promotorami Bożej miłości, przywracają prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością.

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych – wśród nich zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, a także osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy. W Polsce jest około 18 tysięcy sióstr zakonnych należących do 105 zgromadzeń czynnych. Zakony męskie skupiają 11 942 zakonników, wśród których jest 9302 kapłanów i 1313 braci. Natomiast w zakonach kontemplacyjnych żyje 1281 sióstr. Około 1150 osób należy do instytutów i wspólnot życia konsekrowanego. W Polsce jest też 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2 wdowców oraz 2 pustelnice i 1 pustelnik.

Dzień Życia Konsekrowanego Kościół powszechny obchodzi od 1997 roku. Został on ustanowiony przez św. Jana Pawła II i jest poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom.

W naszym mieście mamy 4 zgromadzenia zakonne. Siostry posługują na wielu płaszczyznach: przy parafiach (w kancelarii, jako organistka), w szkołach i przedszkolach (przy katechizacji), opiekując się niepełnosprawnymi, w szpitalu…

To Święto, to doskonała okazja, by zauważyć obecność Sióstr wśród nas, wyrazić im naszą wdzięczność i otoczyć modlitwą.

Close Open